Darko Rundek

music

Kuba D. Vranić/D. Rundek - Rundek

from  RUKE

lyrics   hr | en | fr

Kad prođem starim kvartom kestena
Na bivšoj granici Zagreba
Osjetim se sasvim nespreman
Za to što vidim tu

Kako je samo lako nestala
Stara slika stvari
Ova boja nije moja
Ja drugoj tajnu znam

U drugom dvorištu pila svira
Kad ostanemo sami
I plove brodovi od papira
U neku zanosnu noć
Nad nama promiču krošnje kestena
Skriveni u tami
A ruska vojna glazba svira
Sa televizora

Tr tr tr tr tr tr tr
Trubu
Kupit ću si trubu
I kkkkkk
Kubu
Otići na Kubu

Tamo nema bajnih dama
S ogromnih reklama
Nitko kruha gladan nije
I nema demokracije

Kkkkkkk
Kubu
Pođimo na Kubu

Tamo je bogat koji ima
Vremena i dima
Tamo se sa srcem prima
I dijeli sa svima

Na Kubu
Pođimo na Kubu

Tamo nema bajnih dama
S ogromnih reklama
Ali ima ruma puno
Da nas mine sumnja
Da nas mine sumnja…