Darko Rundek

music

Makedo D. Rundek/Đ. Pervan/Isabel - D. Rundek

from  RUKE

lyrics   hr | en | fr

Tražio sam na vrhu planine
Anđele visine
Da mi kažu ime

Tražio sam u dubini mora
Odavno zaboravljenu tajnu plime

A pogledaj sto sam našao
Prevrčući raj i pakao
Divlje kose, tamna oka dva
Cvijet bez korjena
Ples je sve što zna


Oooo
Tko te k meni poslao
Da mi anđelima kvariš posao

Eeee
dis moi qui t’a envoyé
pour empêcher mes anges de travailler