Darko Rundek

musique

Theme 58 D. Rundek

from  APOKALIPSO

lyrics   hr | fr

kad se zatvore zadnje birtije
i kad gradom opet
ideš sam
i ko da nikad prije nije
sviće dan
(čak i za budale ko ti)

kada nema nikog iza leđa
ispred tebe samo
tihi zrak
jedan poljubac još obraz grije
i sve znaš
(sad si free)

znaš da umjetnost je
svaki korak
znaš da promašaj je
svaki cilj
samo ako nađeš pravi
ritam
to si ti
(si, si, si)

ova pjesma nema kraj
ova pjesma ima rimu
ona ima toplu klimu
i u oku ima sjaj
(aj aj aj)
ova pjesma pjeva dur
ova pjesma je polako
al’ da ne shvatiš olako
izraz neće biti štur
niti kratak