Darko Rundek

musique

Mlad D. Rundek

from  U ŠIROKOM SVIJETU

lyrics   hr | fr

ako hodaš sam ispod
praznog neba
a ljubav ti treba
il’ vise na tebi
a ti to ne bi
budi sretan jer si mlad

budi sretan jer si mlad

na tebe viču ili te mole
ili zadatak ti je pregolem
ako te guraju i vuku
ili čak tuku
budi sretan jer si mlad

samo reci da se SJEĆAŠ

kad su STABLA bila VEĆA

kada SVE je bilo MORE

onog ČASA kad si STVOREN

kad je svijet još bio mlad
kad je SVIJET još bio MLAD
KAD je svijet JOŠ bio mlad